HAUT Legal & Tax advocaten

WHOA

WHOA

WET HOMOLOGATIE ONDERHANDS AKKOORD

Actuele ontwikkelingen omtrent WHOA

Op 1 januari 2021 is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) in werking getreden. Hiermee is een nieuwe regeling in de Faillissementswet geïntroduceerd, waarmee schuldenaren hun schulden kunnen saneren door middel van het aanbieden van een onderhands akkoord.

Advocaat WHOA

Wilt u een Faillissement voorkomen? De advocaten van Haut Legal & Tax spreken de taal van ondernemers, corporate bedrijven en overheidsinstanties. Heeft u vragen omtrent de WHOA (faillissement wet), bel ons gerust op +31(0)23 – 531 0060

Aanvang WHOA-procedure

Op 1 januari 2021 is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) in werking getreden. Hiermee is een nieuwe regeling in de Faillissementswet geïntroduceerd, waarmee schuldenaren hun schulden kunnen saneren door middel van het aanbieden van een onderhands akkoord. Dit akkoord is vergelijkbaar

Het bestuur, herstructureringsdeskundige, observator

Het bestuur van de schuldenaar kan het WHOA-akkoord voorbereiden en aanbieden. De aandeelhouders van de schuldenaar staan daarbij eigenlijk buiten spel. Zij kunnen het aanbieden van het akkoord door het…

De ondernemingsraad bij de WHOA

De Wet op de ondernemingsraden (WOR) verplicht de ondernemer om een ondernemingsraad (OR) in te stellen als er in de regel ten minste 50 personen in de onderneming werkzaam zijn (artikel 2 WOR).

Het akkoord, stemming en de homologatie

Homologeren is een archaïsch woord dat staat voor bekrachtigen. Met de homologatie wordt het onderhands akkoord bekrachtigd ofwel verbindend voor alle schuldeisers en aandeelhouders.

Positie Bank, pand- en hypotheekhouder

Ondernemingen worden hoofdzakelijk gefinancierd door banken en/of andere financiers zoals leasemaatschappijen, factoringmaatschappijen en/of aandeelhouders. 

Positie aandeelhouders

Tot 1 januari 2021 hadden aandeelhouders een belangrijke sleutel tot het welslagen of falen van een reddingspoging van een onderneming. Expliciete instemming van een deel van de aandeelhouders voor bijvoorbeeld een debt for equity swap is noodzakelijk. Hoewel bij de voorzieningenrechter of de…

Positie contractspartijen (crediteuren, leveranciers en verhuurder)

Een WHOA-akkoord heeft niet noodzakelijkerwijs gevolgen voor alle betrokken binnen een onderneming. De schuldenaar of herstructureringsdeskundige die het akkoord aanbiedt, kiest welke partijen hij daarin betrekt. 

Haut Legal en de WHOA

Wordt u op enigerlei wijze betrokken in een WHOA-traject of wilt u meer weten over de mogelijkheden om een WHOA-akkoord aan te bieden of een herstructurering door te voeren dan kunnen wij u daarin zeker begeleiden en denken wij graag met u mee.
Teruggebeld worden?

Deze website gebruikt cookies. Bekijk de algemene voorwaarden of privacyregelement.

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten