Wijziging vakantiewetgeving

Gepubliceerd op: 15/02/2012

Nijverheidsweg 7
2102 LJ Heemstede
+31(0)23 – 531 0060

Haarlem

Kennemerplein 13D
2011 MH Haarlem
+31(0)23 – 531 0060

Utrecht

Hooghiemstraplein 167
3514 AZ Utrecht
+31(0)30 – 271 8844

info@hautlegal.nl

Leestijd: 2 minuten

Per 1 januari 2012 is de vakantiewetgeving veranderd. Wat is er nou eigenlijk veranderd?

De belangrijkste wijzigingen zijn dat voor de wettelijke vakantiedagen een (korte) vervaltermijn gaat gelden en dat voor de opbouw van (wettelijke) vakantiedagen geen onderscheid meer wordt gemaakt tussen zieke en niet-zieke werknemers.

Vervaltermijn

In de wetgeving tot 1 januari 2012 was het zo dat vakantiedagen na vijf kalenderjaren verjaarden. Omdat het een verjaringstermijn is, kan deze termijn door de werknemer worden verlengd doormiddel van een eenvoudig briefje aan de werkgever. Het doel van deze lange termijn was het mogelijk maken van verlofsparen. Door de verschillende zorg verloven die nadien zijn ingevoerd, wordt verlofsparen nu echter minder noodzakelijk gevonden.

Vanaf 1 januari geldt voor de wettelijke vakantiedagen ( op dit moment zijn dat er 20 per jaarbij een werkweek van 40 uur) een vervaltermijn. Deze dagen moeten binnen zes maanden na het jaar waarin ze zijn opgebouwd worden opgenomen. Doet de werknemer dit niet, dan komen ze te vervallen. Deze regeling geldt alleen voor de wettelijke vakantiedagen die na 1 januari 2012 zijn opgebouwd en kent enkele uitzonderingen, bijvoorbeeld wanneer een werknemer buiten eigen schuld – denk aan extreme werkdrukte – niet in staat is de verlofdagen op te nemen. De werknemer moet dit wel zelf aannemelijk maken.

Voor de wettelijke vakantiedagen die voor 1 januari 2012 zijn opgebouwd en de bovenwettelijke vakantiedagen geldt geen vervaltermijn van zes maanden en deze dagen blijven dus een verjaringstermijn houden van 5 jaar. Vanaf dit jaar moeten dus steeds eerst de wettelijke vakantiedagen genoten worden die vanaf 1 januari zijn opgebouwd. Dit om te voorkomen dat er eerst vakantiedagen worden opgemaakt welke een langere verjaringstermijn hebben waardoor de nieuwe vakantiedagen al na korte tijd zouden komen te vervallen.

Opbouw vakantiedagen tijdens ziekte

De situatie was voor 1 januari 2012 zo dat wanneer een werknemer langer dan zes maanden volledig ziek was, alleen vakantiedagen werden opgebouwd over de laatste zes maanden van ziekte.

Uitgangspunt was dat tijdens ziekte geen vakantiedagen worden genoten. Werknemers die langer dan twee jaar ziek waren, bouwden bij ziekte dus over slechts zes maanden vakantiedagen op.

Werknemers die gedeeltelijk ziek waren bouwden slechts vakantie op over het gedeelte dat ze arbeidsgeschikt waren.

Onder de nieuwe wetgeving zijn deze beperkingen in de opbouw van vakantiedagen bij ziekte van de baan. De zieke werknemer bouwt vakantiedagen op zoals iedere andere, niet zieke, werknemer. De werknemer die twee jaar ziek is bouwt dus over deze hele periode vakantiedagen op. Werknemers die gedeeltelijk ziek zijn bouwen onder de nieuwe wetgeving ook over de hele ziekteperiode volledig vakantiedagen op en dus niet langer enkel over het gedeelte dat zij arbeidsgeschikt zijn.

Volledige opbouw houdt echter ook in dat tijdens vakantie, het volledig aantal arbeidsuren opgenomen moet worden. Dus ook niet langer enkel de arbeidsgeschikte uren.

Kortom: Een ingrijpende wijziging die aanzienlijke aanpassingen in de vakantie administratie van werkgevers zal vergen.

Interessant artikel?

Deel dit artikel via onderstaande kanalen:
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Wij zijn Haut Legal Tax

Ons team bestaat uit een groep mensen die blij worden van hun werk en ook gewoon graag lol hebben in hun werk. Wij zijn onszelf. Wij zijn ook eigenwijs en dat houdt ons scherp.

Kom in contact
Door dit formulier te verzenden, ga je akkoord met de opslag én verwerking van jouw persoonsgegevens door HAUT Legal & Tax. Privacyreglement.
Werkgever en werknemer
Leestijd: 2 minuten STAP staat voor Stimulans ArbeidsmarktPositie en vat het doel van de subsidie samen. Het STAP-budget wordt ingevoerd om werkenden de mogelijkheid te geven om scholing te volgen en zo te werken aan de eigen ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid,…
13-04-2021
Ondernemingen, aandeelhouders en bestuurder
Leestijd: 3 minuten Het komt helaas wel eens voor dat een klant een factuur onbetaald laat en vervolgens (wegens gebrek aan baten) zonder nadere berichtgeving de onderneming ontbindt, waardoor deze ophoudt te bestaan. Dit betekent echter lang niet altijd dat de…
10-04-2021
Teruggebeld worden na werktijd?
Siebert-Becker

Siebert & Becker is nu Haut Legal & Tax

Vanaf 3 maart 2020 gaat Siebert & Becker verder onder de naam HAUT Legal & Tax. 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten