HAUT Legal & Tax advocaten

Wijzigingen Registratie akten

Wijzigingen Registratie akten

Vóór 1 januari 2013 moest u alle akten registreren bij de Belastingdienst. Hierdoor kreeg de Belastingdienst erg veel akten te verwerken. Om dit te beperken is de ‘Registratiewet 1970’ per 1 januari 2013 op dit punt aangepast. In de eerste plaats bepaalt de aangepaste wet dat notariële akten op elektronische wijze voortaan zullen worden geregistreerd door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. In de tweede plaats voorziet de wetswijziging in een beperking van de registratie van onderhandse akten. Registratie van (onderhandse) akten kan alleen nog wordt verricht door de Belastingdienst als voor de akte registratie een wettelijk vormvereiste is. Dit geldt alleen voor de volgende akten waarbij u een pandrecht vestigt op een roerende zaak of op de opbrengsten daarvan danwel akten waarbij u een pandrecht vestigt op een recht aan toonder, bijvoorbeeld op een aandelenportefeuille, of op de opbrengsten daarvan of akten waarbij u een pandrecht vestigt op een recht dat niet aan toonder of order luidt, bijvoorbeeld op een productierecht zoals een melkquotum, of op de opbrengsten daarvan;

Om een akte te laten registreren dient deze naar de Belastingdienst gestuurd te worden dan wel daar persoonlijk te worden afgegeven. De Belastingdienst registreert dan de volgende gegevens: soort akte, naam en adresgegevens van minstens één van de partijen, aantal bladen, aantal exemplaren en aantal renvooien (bijvoegingen, veranderingen of doorhalingen van de tekst). Na registratie stuurt de Belastingdienst de akte weer terug. Let op: registratie van akten is niet bij alle belastingkantoren mogelijk. Als dag van registratie geldt dan de dag waarop de Belastingdienst de akte heeft ontvangen of de dag waarop de akte persoonlijk is afgegeven.

Teruggebeld worden?

Interessant artikel?

Deel dit artikel via onderstaande kanalen:
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Kom in contact
Door dit formulier te verzenden, ga je akkoord met de opslag én verwerking van jouw persoonsgegevens door HAUT Legal & Tax. Privacyreglement.

Expertises

Recente artikelen

MKB CONTINUÏTEITSSCAN

“HOE ZIET UW CONTINUÏTEIT ERUIT?”

Doe de gratis MKB continuïteitsscan! Voor de ene sector is Covid een zegen en voor de ander een drama. Laat onverlet dat door deze crisis er wellicht een nieuwe strategie gekozen moet worden. Welke kansen of bedreigingen heeft u? 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten