Wijzigingen Registratie akten

Gepubliceerd op: 05/02/2013

Nijverheidsweg 7
2102 LJ Heemstede
+31(0)23 – 531 0060

Haarlem

Kennemerplein 13D
2011 MH Haarlem
+31(0)23 – 531 0060

Utrecht

Hooghiemstraplein 167
3514 AZ Utrecht
+31(0)30 – 271 8844

info@hautlegal.nl

Leestijd: < 1 minuut

Vóór 1 januari 2013 moest u alle akten registreren bij de Belastingdienst. Hierdoor kreeg de Belastingdienst erg veel akten te verwerken. Om dit te beperken is de ‘Registratiewet 1970’ per 1 januari 2013 op dit punt aangepast. In de eerste plaats bepaalt de aangepaste wet dat notariële akten op elektronische wijze voortaan zullen worden geregistreerd door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. In de tweede plaats voorziet de wetswijziging in een beperking van de registratie van onderhandse akten. Registratie van (onderhandse) akten kan alleen nog wordt verricht door de Belastingdienst als voor de akte registratie een wettelijk vormvereiste is. Dit geldt alleen voor de volgende akten waarbij u een pandrecht vestigt op een roerende zaak of op de opbrengsten daarvan danwel akten waarbij u een pandrecht vestigt op een recht aan toonder, bijvoorbeeld op een aandelenportefeuille, of op de opbrengsten daarvan of akten waarbij u een pandrecht vestigt op een recht dat niet aan toonder of order luidt, bijvoorbeeld op een productierecht zoals een melkquotum, of op de opbrengsten daarvan;

Om een akte te laten registreren dient deze naar de Belastingdienst gestuurd te worden dan wel daar persoonlijk te worden afgegeven. De Belastingdienst registreert dan de volgende gegevens: soort akte, naam en adresgegevens van minstens één van de partijen, aantal bladen, aantal exemplaren en aantal renvooien (bijvoegingen, veranderingen of doorhalingen van de tekst). Na registratie stuurt de Belastingdienst de akte weer terug. Let op: registratie van akten is niet bij alle belastingkantoren mogelijk. Als dag van registratie geldt dan de dag waarop de Belastingdienst de akte heeft ontvangen of de dag waarop de akte persoonlijk is afgegeven.

Interessant artikel?

Deel dit artikel via onderstaande kanalen:
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Wij zijn Haut Legal Tax

Ons team bestaat uit een groep mensen die blij worden van hun werk en ook gewoon graag lol hebben in hun werk. Wij zijn onszelf. Wij zijn ook eigenwijs en dat houdt ons scherp.

Kom in contact
Door dit formulier te verzenden, ga je akkoord met de opslag én verwerking van jouw persoonsgegevens door HAUT Legal & Tax. Privacyreglement.
Werkgever en werknemer
Leestijd: 2 minuten STAP staat voor Stimulans ArbeidsmarktPositie en vat het doel van de subsidie samen. Het STAP-budget wordt ingevoerd om werkenden de mogelijkheid te geven om scholing te volgen en zo te werken aan de eigen ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid,…
13-04-2021
Ondernemingen, aandeelhouders en bestuurder
Leestijd: 3 minuten Het komt helaas wel eens voor dat een klant een factuur onbetaald laat en vervolgens (wegens gebrek aan baten) zonder nadere berichtgeving de onderneming ontbindt, waardoor deze ophoudt te bestaan. Dit betekent echter lang niet altijd dat de…
10-04-2021
Teruggebeld worden na werktijd?
Siebert-Becker

Siebert & Becker is nu Haut Legal & Tax

Vanaf 3 maart 2020 gaat Siebert & Becker verder onder de naam HAUT Legal & Tax. 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten