Winst van B.V. van belang voor berekenen alimentatie DGA

Gepubliceerd op: 10/11/2014

Nijverheidsweg 7
2102 LJ Heemstede
+31(0)23 – 531 0060

Haarlem

Kennemerplein 13D
2011 MH Haarlem
+31(0)23 – 531 0060

Utrecht

Hooghiemstraplein 167
3514 AZ Utrecht
+31(0)30 – 271 8844

info@hautlegal.nl

Leestijd: 3 minuten

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

De Hoge Raad heeft op 6 juni 2014 bepaald dat bij het berekenen van de verschuldigde alimentatie rekening gehouden dient te worden met de winst van de B.V. van een Directeur Groot Aandeelhouder (hierna: DGA).

Een DGA is een ondernemer die bij het verrichten van werkzaamheden gebruikt maakt van een vennootschap, meestal een Besloten Vennootschap (hierna: B.V.). Uit deze B.V. ontvangt de DGA een salaris. De winst die de B.V. maakt kan echter fors afwijken van het salaris dat de DGA ontvangt. De vraag is of bij het bepalen van het inkomen van de DGA, naast het salaris, ook rekening gehouden dient te worden met het resultaat van de B.V. Dit is van belang omdat de hoogte van het inkomen van groot belang is bij het berekenen van de hoogte van de alimentatie. Hoe hoger het inkomen van de DGA is hoe groter zijn draagkracht wordt. Bij een grotere draagkracht zal de DGA maandelijks meer alimentatie moeten betalen.

De hoogte van zijn salaris bepaalt de DGA meestal zelf, alhoewel de DGA wel gehouden is aan de fiscale wetgeving hieromtrent. Uitgangspunt volgens de fiscale wetgeving is dat, zonder de uitzonderingen en verdere voorwaarden nader te uit te werken, de DGA  zichzelf minimaal een salaris van  € 44.000 per kalenderjaar dient toe te kennen. Binnen deze wettelijke grenzen kan de DGA besluiten om een (groot) gedeelte van de winst toe te voegen aan de reserves van de B.V. en niet uit te keren als salaris. Het lijkt dan ook niet redelijk om bij het berekenen van de alimentatie alleen rekening te houden met dit salaris, zoals dat bij gewone werknemers wel het geval is.

Hoge Raad: ook winst van B.V. van belang bij berekenen alimentatie

De Hoge Raad heeft zich over deze kwestie op 6 juni 2014 duidelijk uitgelaten. Bij het bepalen van het inkomen gaat het volgens de Hoge Raad niet alleen om het salaris maar ook om de inkomsten die de DGA redelijkerwijs kan verwerven. Daarom dient er volgens de Hoge Raad ook rekening gehouden te worden met de winst van de B.V. Wanneer deze winst wordt toegevoegd aan de reserves van de B.V. kan de DGA bijvoorbeeld, onder voorwaarden, besluiten om deze reserves (gedeeltelijk) als dividend uit te keren.

Bepalen inkomen DGA blijft maatwerk

Onduidelijk is gebleven of dan het volledige bedrag van deze winst moet worden meegenomen of wellicht een gedeelte. In het rapport ‘’alimentatienormen versie 2014’’, aan welk rapport in de rechtspraak grote waarde wordt toegekend, zijn enkele aanknopingspunten te vinden. De continuïteit van de onderneming dient allereerst niet in gevaar te komen. Een gezonde financiële reserve mag dan ook worden aangehouden. De liquiditeit en solvabiliteit van de onderneming dienen beoordeelt te worden. Een belangrijke conclusie is dat een en ander afhankelijk is van alle omstandigheden van het geval en maatwerk vereist. Aan de hand van een kasstroomoverzicht (daadwerkelijke inkomsten en uitgaven) dient bepaald te worden hoe hoog het inkomen van de DGA redelijkerwijs kan zijn zonder dat de continuïteit van de onderneming in gevaar komt. Hierbij dient bijvoorbeeld rekening gehouden te worden met investeringen, aflossingen en te betalen rente.

Verder zal rekening gehouden moeten worden met de regels omtrent kapitaalbescherming. Het is niet altijd wettelijk toegestaan om de reserves als dividend uit keren.

Advies

Siebert & Becker advocaten heeft de juiste kennis in huis om DGA’s of partners van DGA’s te adviseren over echtscheiding en alimentatie. Naast de juridische kennis hebben onze advocaten ook kennis op fiscaal en bedrijfseconomisch gebied. Onze advocaten maken gebruik van professionele alimentatieprogramma’s waarbij ook rekening wordt gehouden met fiscale en bedrijfseconomische elementen.

[/vc_column_text][vc_cta h2=”Hulp nodig?” style=”outline” add_button=”right” btn_title=”Contact opnemen” btn_style=”flat” btn_color=”danger” btn_link=”url:http%3A%2F%2Fsiebert-becker.nl%2Fcontact%2F||”]Voor vragen over de alimentatie DGA kunt u contact opnemen met mr. Marinus van Zijtveld op 023-5310060 of op marinus@siebert-becker.nl[/vc_cta][/vc_column][/vc_row]

Interessant artikel?

Deel dit artikel via onderstaande kanalen:
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Wij zijn Haut Legal Tax

Ons team bestaat uit een groep mensen die blij worden van hun werk en ook gewoon graag lol hebben in hun werk. Wij zijn onszelf. Wij zijn ook eigenwijs en dat houdt ons scherp.

Kom in contact
Door dit formulier te verzenden, ga je akkoord met de opslag én verwerking van jouw persoonsgegevens door HAUT Legal & Tax. Privacyreglement.
Werkgever en werknemer
Leestijd: 2 minuten STAP staat voor Stimulans ArbeidsmarktPositie en vat het doel van de subsidie samen. Het STAP-budget wordt ingevoerd om werkenden de mogelijkheid te geven om scholing te volgen en zo te werken aan de eigen ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid,…
13-04-2021
Ondernemingen, aandeelhouders en bestuurder
Leestijd: 3 minuten Het komt helaas wel eens voor dat een klant een factuur onbetaald laat en vervolgens (wegens gebrek aan baten) zonder nadere berichtgeving de onderneming ontbindt, waardoor deze ophoudt te bestaan. Dit betekent echter lang niet altijd dat de…
10-04-2021
Teruggebeld worden na werktijd?
Siebert-Becker

Siebert & Becker is nu Haut Legal & Tax

Vanaf 3 maart 2020 gaat Siebert & Becker verder onder de naam HAUT Legal & Tax. 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten