Zorgplicht en verantwoordelijkheid accountant bij uitvoeren huwelijkse voorwaarden 

Gepubliceerd op: 01/10/2020

Nijverheidsweg 7
2102 LJ Heemstede
+31(0)23 – 531 0060

Hooghiemstraplein 167
3514 AZ Utrecht
088 20 60 600

info@hautlegal.nl

 
Haarlem

Kennemerplein 13D
2011 MH Haarlem
+31(0)23 – 531 0060

Leestijd: 3 minuten

Wanneer men trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat zonder de financiële consequenties nader te regelen, ontstaat bij de wet een gemeenschap van goederen. Vaak denken partners er nog wel aan om de financiële consequenties te regelen in huwelijkse voorwaarden, indien één of beide partners een onderneming heeft. De meest gekozen vorm is in dat geval de zogenaamde ‘koude uitsluiting’. Hierbij delen de partners op papier niets met elkaar. De inkomens en vermogens blijven volledig gescheiden. Een vaak geziene aanvulling hierop is echter wel het periodiek of finaal verrekenbeding. Door een dergelijke bepaling op te nemen in de huwelijkse voorwaarden verrekenen partners (jaarlijks) hun inkomens na het aanwenden daarvan ten behoeve van de kosten van de huishouding. Als er dan nog iets resteert, dan verdelen de partners dit bij helfte of naar rato.

Een verrekenbeding vereist wel een deugdelijke administratie. Indien gedurende het huwelijk het verrekenbeding niet of onjuist is uitgevoerd, bepaalt de wet dat bij echtscheiding alsnog moet worden afgerekend alsof er sprake was van een gemeenschap van goederen.

Als je een (succesvolle) onderneming hebt geeft dit uiteraard een vervelende wending aan de echtscheiding. Immers dacht je dat je dit met huwelijkse voorwaarden goed had afgedekt. Ligt de verantwoordelijk voor de uitvoering van het verrekenbeding uitsluitend bij jezelf? Of speelt je accountant, boekhouder of administrateur nog een rol hierin?

Klant stelt accountant aansprakelijk

De Accountantskamer heeft zich hierover uitgelaten op 22 november 2019 (ECLI:NL:TACAKN:2019:76). In deze tuchtprocedure ging het om een echtpaar, waarvan de man een ondernemer was, die in 2006 een accountant-administratieconsulent had benaderd voor administratieve dienstverlening, oftewel het voeren van de financiële administratie en het samenstellen van financiële informatie. De opdrachtbevestiging bepaalde dat de werkzaamheden onder andere omvatten: het opstellen van de jaarrekening van de onderneming, aangiften inkomstenbelasting en een opstelling van de vermogens op grond van de huwelijkse voorwaarden.

In deze huwelijkse voorwaarden werd namelijk een verrekenbeding overeengekomen. Deze hield in dat partijen jaarlijks hun netto-inkomen uit arbeid onder aftrek van de kosten van de huishouding bij helfte zouden verdelen. De accountant heeft de bedoelde jaarlijkse opstellingen in 2006 over de jaren 2003 t/m 2005 gemaakt en verstuurd aan het echtpaar. In 2012 heeft de accountant de opstellingen over de jaren 2004 t/m 2010 gemaakt en in 2016 de opstellingen over de jaren 2011 t/m 2015.

In 2015 is het echtpaar uit elkaar gegaan en is de echtscheiding aangevraagd. Omdat partijen zijn afgegaan op de opstellingen van de accountant, waarbij dus niet jaarlijks werd afgerekend maar in drie keer over meerdere jaren tegelijk, hebben zij niet voldaan aan hun jaarlijkse verrekenplicht. Op basis van artikel 1:141 lid 1 en lid 3 van het Burgerlijk Wetboek wordt in dat geval vermoed het alsdan aanwezige vermogen te zijn gevormd uit hetgeen verrekend had moeten worden. Oftewel: bij echtscheiding moest alles bij helfte worden verdeeld, wat uitermate nadelig was voor de man en zijn onderneming. De man stelde de accountant op grond hiervan aansprakelijk voor de door hem geleden schade.

Is de accountant aansprakelijk voor de geleden schade doordat hij zijn klanten onvolledig informeert?

De Accountantskamer oordeelt dat het de taak was van de accountant om bij de jaarlijkse bespreking, naast de jaarstukken en de belastingaangiften, ook in te gaan op de uitwerking van het verrekenbeding dat was opgenomen in de huwelijkse voorwaarden en het verrekenen van de bedragen die de echtgenoten op grond daarvan over en weer aan elkaar verschuldigd waren. Het was de zorgplicht van de accountant om zijn klanten te informeren over de gevolgen van het niet-naleven van het verrekenbeding. Doordat de accountant niet jaarlijks de opstelling van de vermogens maakte, stond immers vast dat dit gebeurde. Het risico was aldus dat hierdoor ongewenste gevolgen zouden optreden, zoals uiteindelijk ook het geval is geweest. Door zijn zorgplicht te schenden heeft de accountant zijn klanten blootgesteld aan potentiële vermijdbare risico’s. Hierdoor bepaalt de Accountantskamer tevens dat de accountant aansprakelijk is voor de geleden schade.

Conclusie

Indien je een verrekenbeding bent overeengekomen in huwelijkse voorwaarden, dan is het belangrijk om op tijd en op de juiste manier uitvoering hieraan te geven. Immers zijn de gevolgen groot als dit niet gebeurt. De accountant, boekhouder of administrateur is gehouden dit mee te nemen in zijn werkzaamheden en advisering. De zorgplicht van een accountant reikt dus verder dan slechts het opstellen van jaarstukken en belastingaangiften. Bestaat het vermoeden dat je verrekenbeding niet goed is uitgevoerd? En denk je dat dit te verwijten valt aan je accountant, boekhouder of administrateur? Heb je daardoor nadeel ondervonden? Neem dan contact op met Kevin Klokke via 023-5310060 of kevin@hautlegal.nl.

 

Interessant artikel?

Onze advocaten staan je graag bij! Vul je naam en telefoonnumer in en wij bellen z.s.m. terug.

Interessant artikel?

Deel dit artikel via onderstaande kanalen:
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Kevin Klokke

Advocaat sinds 2019, gespecialiseerd in familie- recht

Kom in contact
Door dit formulier te verzenden, ga je akkoord met de opslag én verwerking van jouw persoonsgegevens door HAUT Legal & Tax. Privacyreglement.
Expertisegebieden
Ondernemingen, aandeelhouders en bestuurder, Werkgever en werknemer
Leestijd: 4 minuten Startup Vaak is er binnen een Startup geen geld om werknemers te belonen of om nieuwe werknemers aan te trekken. Het beschikbare geld is namelijk simpelweg nodig voor de groei van de onderneming. Gelukkig bestaan er nog andere…
24-06-2021
Procederen
Leestijd: 3 minuten Procedure starten met steun Haut Legal Als een juridisch geschil niet meer met bemiddeling of onderhandelingen kan worden beslecht, omdat bijvoorbeeld partijen niet meer door één deur kunnen of omdat zij een zeker punt hebben bereikt waarop een principiële uitspraak van…
12-06-2021
Werkgever en werknemer
Leestijd: 2 minuten Inleiding Werkgevers verwerken persoonsgegevens van werknemers, denk hierbij aan salarisadministratie, personeelsdossiers etc. Sinds corona werkt een groot aantal werknemers thuis. Werkgevers willen daarom graag een oogje in het zeil houden. Voor werknemers kan dit ingrijpend zijn. Werkgevers zijn…
04-06-2021
Ondernemingen, aandeelhouders en bestuurder, Werkgever en werknemer
Leestijd: 4 minuten Startup Vaak is er binnen een Startup geen geld om werknemers te belonen of om nieuwe werknemers aan te trekken. Het beschikbare geld is namelijk simpelweg nodig voor de groei van de onderneming. Gelukkig bestaan er nog andere…
24-06-2021
Nieuws
Leestijd: 3 minuten [vc_row][vc_column][vc_column_text] De Hoge Raad heeft op 6 juni 2014 bepaald dat bij het berekenen van de verschuldigde alimentatie rekening gehouden dient te worden met de winst van de B.V. van een Directeur Groot Aandeelhouder (hierna: DGA). Een DGA…
10-11-2014
Nieuws
Leestijd: 2 minuten   Als een werknemer boos van de werkvloer wegloopt, mag je als werkgever niet zomaar aannemen dat die werknemer echt ontslag wil nemen. Al helemaal niet als de werknemer zich de volgende ochtend via WhatsApp ziek meldt. In…
05-02-2013
Nieuws, Werkgevers & Werknemers
Leestijd: 2 minuten Per 1 januari 2012 is de vakantiewetgeving veranderd. Wat is er nou eigenlijk veranderd? De belangrijkste wijzigingen zijn dat voor de wettelijke vakantiedagen een (korte) vervaltermijn gaat gelden en dat voor de opbouw van (wettelijke) vakantiedagen geen onderscheid…
15-02-2012
Nieuws
Leestijd: 3 minuten Voor een werkgever die tenminste 20 werknemers wil ontslaan binnen 3 maanden wegens bedrijfseconomische redenen bevat de Wet melding collectie ontslag in artikel 3 lid 1 een meldplicht. De voorgenomen collectieve ontslagen dienen tijdig te worden gemeld aan de belanghebbende vakbonden…
15-02-2012
Nieuws
Leestijd: < 1 minuut Beste client, Wij zijn trots u als client te mogen bedienen. Met alle mogelijke zorg zullen we uw belangen zo goed mogelijk behartigen. Dat betekent dat we met u strijden voor het beste resultaat. Voor een up-to-date…
04-04-2012

MKB CONTINUÏTEITSSCAN

“HOE ZIET UW CONTINUÏTEIT ERUIT?”

Doe de gratis MKB continuïteitsscan! Voor de ene sector is Covid een zegen en voor de ander een drama. Laat onverlet dat door deze crisis er wellicht een nieuwe strategie gekozen moet worden. Welke kansen of bedreigingen heeft u? 

Siebert-Becker

Siebert & Becker is nu Haut Legal & Tax

Vanaf 3 maart 2020 gaat Siebert & Becker verder onder de naam HAUT Legal & Tax. 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten