HAUT Legal & Tax advocaten

Arbeidsrecht Advocaat Haarlem

ADVOCAAT ARBEIDSRECHT HAARLEM

Nijverheidsweg 7
2102 LJ Heemstede
+31(0)23 – 531 0060

Haarlem

Kennemerplein 13D
2011 MH Haarlem
+31(0)23 – 531 0060

Utrecht

Hooghiemstraplein 167
3514 AZ Utrecht
+31(0)30 – 271 8844

info@hautlegal.nl

ARBEIDSRECHT ADVOCAAT

Wat moet u als ondernemer doen om te zorgen dat uw tijdelijke personeel uw vertrouwelijke bedrijfsinformatie niet deelt met derden? Welke rechten heeft u als werknemer of werkgever bij een bijvoorbeeld een concurrentiebeding? Het antwoord op dit soort vragen kunnen de advocaten van Haut Legal & Tax Advocaten u gegarandeerd geven! Haut Legal & Tax beschikt over meerdere op het arbeidsrecht gespecialiseerde advocaten.

[mensen-blog]

werkgevers en werknemers

Het arbeidsrecht is zeer dynamisch. Dit komt doordat de regelgeving snel wijzigt en iedere situatie uniek is. De Advocaten Arbeidsrecht van Haut Legal & Tax zijn gespecialiseerd op zowel het terrein van het individuele als het collectieve arbeidsrecht. Door meerdere jaren ervaring adviseren wij zowel werknemers als werkgevers snel en vakkundig.

ALLES OP ALLES OM HET GELIJK AAN UW KANT TE KRIJGEN!

Op de werkvloer kunnen conflicten vaak leiden tot beëindiging van de arbeidsrelatie. Dit brengt altijd de nodige financiële en emotionele gevolgen met zich mee. Door zo snel mogelijk een advocaat in te schakelen voorkomt of beperkt u de mogelijke schade. Door rustig te onderhandelen kunnen wij er voor zorgen dat de arbeidsrelatie een passende oplossing dan wel vervolg krijgt. Uw belangen behartigen binnen een onderhandelingsperiode is eenvoudiger dan dat er alles op alles gezet moet worden om het gelijk aan uw kant te krijgen.

UW ADVOCAAT ARBEIDSRECHT

De advocaten van Haut Legal & Tax helpen dagelijks zowel werknemers als werkgevers met hun arbeidsrechtelijke, juridische uitdaging. Wij hanteren een no-nonsense werkwijze en streven er naar om op een zo efficiënt mogelijke wijze de juridische uitdaging aan te gaan waarbij wordt gepoogd om de kosten altijd zo laag mogelijk te houden. De advocaten van Haut Legal & Tax zullen altijd direct duidelijkheid geven inzage uw persoonlijke situatie. De kenmerken van onze werkwijze zijn de persoonlijke aandacht die u ontvangt waarbij er inzicht wordt gegeven in uw dossier, de vaste prijzen en de eerlijke tarieven. Vrijblijvend kunt u contact opnemen met de advocaten van Haut Legal & Tax voor meer informatie omtrent het Arbeidsrecht, maar u kunt ook alvast kijken of uw benodigde informatie in de door de advocaten van Haut Legal & Tax recent geschreven artikelen over het Arbeidsrecht staat.

ARBEIDSRECHT ADVOCAAT

Onze arbeidsrecht advocaat Haarlem geeft o.a. advies over de volgende juridische vraagstukken:
Arbeidsovereenkomsten
Het opstellen en beoordelen van arbeidsovereenkomsten, managementovereenkomsten en freelance overeenkomsten.
Ontslag
Indien een werkgever een redelijke grond heeft voor ontslag kan hij toestemming vragen aan het UWV voor opzegging of de kantonrechter vragen de arbeidsovereenkomst te ontbinden. In de wet staat opgesomd welke gronden worden gezien als ‘redelijke grond voor ontslag’:
  • Verval arbeidsplaatsen (bedrijfseconomisch ontslag);
  • Langdurig arbeidsongeschikt (langer dan 24 maanden);
  • Frequent verzuim met onaanvaardbare gevolgen;
  • Disfunctioneren;
  • Verwijtbaar handelen / nalaten door werknemer;
  • Werkweigering wegens gewetensbezwaar;
  • Verstoorde arbeidsverhouding.
Reorganisatie
Mede vanwege de uitbraak van het Corona-virus zal het jaar 2020, en waarschijnlijk ook de jaren daaropvolgend, voor de meeste ondernemingen financieel zwaarder worden dan ooit. Vooral vanwege de snelheid en de omvang waarin de economische neergang heeft plaatsgevonden en de onzekerheid de komende periode moet een ondernemer adequaat en op een doortastende wijze beslissingen nemen. Ongetwijfeld is het aanvragen van extra krediet of werktijdverkorting reeds in overweging genomen of in gang gezet en is nagedacht over andere oplossingen. Specialistische hulp bij een reorganisatie is wel aan te raden.
Ziekte en arbeidsongeschiktheid
Is een werknemer langdurig ziek? Dan kan dat een reden zijn voor een ontslagaanvraag. In beginsel geldt er een opzegverbod tijdens ziekte, dit komt echter te vervallen na 104 weken. In beginsel mag de werkgever dus na 2 jaar ziekte een werknemer ontslaan.
Concurrentiebeding
In je vaste arbeidsovereenkomst kan een concurrentiebeding staan. Dit is een verbod om als werknemer soortgelijke werkzaamheden uit te oefenen na beëindiging van het dienstverband. Hierdoor mag je in feite na je dienstverband geen concurrentie vormen voor je eerdere werkgever. Een dergelijk beding is dan ook gebruikelijker bij dienstverbanden waar de werknemer bedrijfsgevoelige informatie tot zich krijgt.
Conflictbemiddeling of mediation
Conflictbemiddeling of mediation is een interventie van een bemiddelaar om twee of meer personen, partijen of groepen die een geschil hebben met elkaar in gesprek te brengen teneinde onderling tot een oplossing te komen. Bemiddeling is vooral nuttig als de communicatie verstoord is, als rechtstreekse onderhandeling tussen de partijen belemmerd wordt door een wederzijds gebrek aan vertrouwen, of als er sprake is van een escalatie. Bemiddeling kan zelfs werken als een van beide partijen zo kwaad of beledigd is, dat hij weigert nog langer met de andere partij te praten.

ADVIES VAN ONZE ADVOCAAT ARBEIDSRECHT

HAUT Legal en Tax is een advocatenkantoor gevestigd in Villa Nijverheidsweg gelegen op het voormalige industriegebied van Heemstede dat nu ontwikkeld wordt tot een van de meest levendige (economische) hotspots in de regio. Het markante pand is gelegen naast een van de landmarks, de Watertoren uit 1910, die overigens nog steeds in gebruik is. Wij zijn actief in de regio Haarlem en Heemstede, maar ook Amsterdam behoort tot ons verzorgingsgebied. Benieuwd wat wij vandaag nog voor jou en je onderneming kunnen betekenen? Bel gratis voor een adviesgesprek met één van onze advocaten, dan oriënteren we samen naar de juridische mogelijkheden.

Advocaten van Haut Legal & Tax spreken de taal van ondernemers, corporate bedrijven en overheidsinstanties. Heeft u vragen omtrent de WHOA, bel ons gerust op +31(0)23 – 531 0060

Previous
Next
[mensen-blog]
KOM IN CONTACT
Door dit formulier te verzenden, ga je akkoord met de opslag én verwerking van jouw persoonsgegevens door HAUT Legal & Tax. Privacyreglement.

ROUTEBESCHRIJVING 

De vestiging van HAUT Legal & Tax in Heemstede is eenvoudig bereikbaar met het openbaar vervoer of de auto, op een aantal minuten rijden vanaf het centrum van Haarlem. Parkeren kan kosteloos op eigen terrein.

Villa Nijverheidsweg

HAUT Legal en Tax is gevestigd in Villa Nijverheidsweg gelegen op het voormalige industriegebied van Heemstede dat nu ontwikkeld wordt tot een van de meest levendige (economische) hotspots in de regio van Haarlem. Het markante pand is gelegen naast een van de landmarks, de Watertoren uit 1910, die overigens nog steeds in gebruik is.

Benieuwd wat onze advocaat vandaag nog voor jou en je onderneming kan betekenen? Bel gratis voor een adviesgesprek, dan oriënteren we samen naar de juridische mogelijkheden.

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten