De gevolgen van beslaglegging na faillissement van de schuldenaar c.q. beslagdebiteur

Conservatoir- en executoriaal beslag kunnen op een aantal manieren worden doorkruist. Bijvoorbeeld als een curator na een faillissement van de schulde naar ten tonele verschijnt. In dit overzichtsartïkel worden de gevolgen van een faillissement van deschuldenaar besproken vanuit het perspectiefvan de beslaglegger en de curator. Aan de hand van de huidige stand van zaken in …

De gevolgen van beslaglegging na faillissement van de schuldenaar c.q. beslagdebiteur Lees verder »