HAUT Legal & Tax advocaten

Huwelijkse voorwaarden

Huwelijkse voorwaarden

In een akte van huwelijkse voorwaarden leggen (aanstaand) partners verschillende afspraken vast over onder andere de verdeling van inkomsten en gemeenschappelijke bezittingen tijdens en na hun huwelijk. Geregistreerde partners kunnen dit tevens laten vastleggen in partnerschapsvoorwaarden.

Het uitgangspunt bij huwelijkse voorwaarden is dat wordt afgeweken van de wettelijke gemeenschap van goederen. Vaak houdt dit in dat beide partners hun eigen vermogen behouden en dat tijdens het huwelijk opgebouwd vermogen ook gescheiden blijft. Hetzelfde geldt in principe voor schulden, tenzij de partners gemeenschappelijk een schuld aangaan.

Verder zijn vaste onderdelen van huwelijkse voorwaarden dat er een regeling wordt getroffen met betrekking tot de kosten van de huishouding (bijvoorbeeld boodschappen, huur, hypotheek, premies verzekeringen etc.), de verdeling van de salarissen (met een verrekenbeding) en de pensioenen. Elke akte van huwelijkse voorwaarden is anders en in principe kunnen partijen zelf invulling geven aan wat zij in de akte willen laten opnemen.

Indien je een onderneming hebt waar slechts jij het risico voor draagt, is het vaak verstandig om een scheiding van vermogens overeen te komen. Wel is het dan mogelijk om inkomens te verdelen door middel van een verrekenbeding. Deze moet echter wel nagekomen worden, omdat anders het risico bestaat dat bij echtscheiding het vermogen alsnog door tweeën gedeeld moet worden. Het is ook een optie om in het geheel niet te verrekenen en de inkomens en vermogens dus volledig gescheiden te houden.

Voor advies of als je vragen hebt kun je vrijblijvend contact opnemen met kevin@hautlegal.nl.

Interessant begrip?

Deel dit begrip via onderstaande kanalen:
WhatsApp
Facebook
Twitter
LinkedIn
Teruggebeld worden?

Deze website gebruikt cookies. Bekijk de algemene voorwaarden of privacyregelement.

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten