Verjaring

Heemstede

Nijverheidsweg 7
2102 LJ Heemstede
+31(0)23 – 531 0060

Haarlem

Kennemerplein 13D
2011 MH Haarlem
+31(0)23 – 531 0060

Utrecht

Hooghiemstraplein 167
3514 AZ Utrecht
+31(0)30 – 271 8844

info@hautlegal.nl

Een vordering is naar Nederlands recht niet voor eeuwig in rechte afdwingbaar. De gedachte hierachter is dat schuldenaren ooit verlost moeten kunnen raken van hun schulden, in het geval de schuldeiser geen actie onderneemt. Als uitgangspunt geldt een verjaringstermijn van 20 jaar, tenzij de wet anders stelt. Volgens artikelen 3:307 en 3:310 BW zijn vorderingen uit overeenkomst, schadevergoeding of boete niet meer in rechte af te dwingen na verloop van vijf jaar. In het geval van een vordering uit overeenkomst begint de verjaringstermijn op de dag nadat de vordering opeisbaar is geworden. In het geval van vorderingen uit schadevergoeding of boete begint de verjaringstermijn op de dag nadat dat de schuldeiser bekend is geraakt met zowel de schade of de opeisbaarheid van de vordering als met de persoon die hiervoor aansprakelijk is. Het kan voorkomen dat de schuldeiser hier nooit bekend mee raakt. In dat geval verjaart de vordering dus ook na verloop van 20 jaar na de schadeveroorzakende gebeurtenis. Wanneer een vordering is verjaard, is deze niet meer in rechte afdwingbaar. Toch bestaat de vordering nog wel, het is dan een natuurlijke verbintenis geworden.

Interessant begrip?

Deel dit begrip via onderstaande kanalen:
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Wij zijn Haut Legal Tax

Ons team bestaat uit een groep mensen die blij worden van hun werk en ook gewoon graag lol hebben in hun werk. Wij zijn onszelf. Wij zijn ook eigenwijs en dat houdt ons scherp.

Meer informatie?
Door dit formulier te verzenden, ga je akkoord met de opslag én verwerking van jouw persoonsgegevens door HAUT Legal & Tax. Privacyreglement.
Siebert-Becker

Siebert & Becker is nu Haut Legal & Tax

Vanaf 3 maart 2020 gaat Siebert & Becker verder onder de naam HAUT Legal & Tax. 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten