Ontvanger alimentatie moet zelf aan de bak!

Gepubliceerd op: 30/03/2020
Heemstede

Nijverheidsweg 7
2102 LJ Heemstede
+31(0)23 – 531 0060

Haarlem

Kennemerplein 13D
2011 MH Haarlem
+31(0)23 – 531 0060

Utrecht

Hooghiemstraplein 167
3514 AZ Utrecht
+31(0)30 – 271 8844

info@hautlegal.nl

Leestijd: 2 minuten

Het Gerechtshof Den Haag heeft op 29 juni 2016 bepaald dat de alimentatieplichtige het recht heeft om periodiek te controleren of de alimentatiegerechtigde wel voldoende inspanningen verricht om een eigen inkomen te verwerven.

Over het algemeen mag namelijk van een alimentatiegerechtigde verwacht worden dat die zich zal inspannen om in het eigen levensonderhoud te voorzien. Dit betekent onder meer dat de alimentatiegerechtigde actief moet solliciteren en/of opleidingen moet volgen om de kans op het vinden van een baan groter te maken. Zeker de afgelopen jaren wordt in de rechtspraak steeds vaker aangenomen dat van de alimentatiegerechtigde mag worden gevergd dat hij of zij de verantwoordelijkheid neemt om financieel voor zichzelf te zorgen. Het is niet langer een vanzelfsprekend recht om jarenlang alimentatie te ontvangen zonder enige verplichting. Indien het tot een procedure komt, zal de alimentatiegerechtigde ook daadwerkelijk moeten aantonen dat hij of zij inspanningen heeft verricht om een inkomen te verwerven. Indien de alimentatiegerechtigde in het verleden slechts een bepaald aantal uur per week of parttime heeft gewerkt, kan dit ook inhouden dat hij of zij zich moet hebben ingezet voor een urenuitbreiding of een (fulltime) baan elders. Het uitgangspunt is daarbij dat in het eigen levensonderhoud moet kunnen worden voorzien. De rechter zal toetsen of deze inspanningen voldoende zijn geweest.

In voornoemde uitspraak van 29 juni 2016 was het Hof van mening dat de vrouw zich onvoldoende had ingespannen om een inkomen te verwerven. Ook had de vrouw ten onrechte geweigerd om informatie te verstrekken aan de man over de invulling van haar inspanningsverplichting. Het Hof bepaalt in deze uitspraak dat indien een alimentatieplichtige periodiek navraag doet bij de alimentatiegerechtigde naar de inspanningen om een inkomen te verwerven, er gewoon netjes antwoord gegeven dient te worden. De alimentatieplichtige heeft simpelweg het recht om periodiek te laten toetsen of de alimentatieontvanger aan zijn of haar inspanningsverplichting voldoet.
Onvoldoende inspanningen? Alimentatie vervalt of wordt verlaagd!

Doordat in dit geval de vrouw hier geen medewerking aan had verleend, bepaalde het Hof dat de vrouw in alle redelijkheid financieel voor zichzelf moet kunnen zorgen. Het Hof geeft in dit geval de vrouw nog drie maanden de tijd om een eigen inkomen te verwerven. Daarna vervalt de verplichting van de man om partneralimentatie te betalen.
In onze praktijk hebben wij inmiddels ruime ervaring (in de rechtbank) opgedaan met dit soort zaken. Vrijwel altijd merkt de rechter het schenden van de inspanningsverplichting aan als een relevante wijziging van omstandigheden, waardoor de alimentatie kan worden herzien. Dit resulteert dan doorgaans in een verlaging, afbouw of zelfs het algeheel vervallen van de alimentatieplicht. Betaal jij partneralimentatie en verricht jouw ex-partner niet of nauwelijks inspanningen om een eigen inkomen te verwerven? Neem dan contact op met Kevin Klokke via kevin@hautlegal.nl of 023-5310060.

Interessant artikel?

Deel dit artikel via onderstaande kanalen:
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Kevin Klokke

Advocaat sinds 2019, gespecialiseerd in familie- recht

Kom in contact
Door dit formulier te verzenden, ga je akkoord met de opslag én verwerking van jouw persoonsgegevens door HAUT Legal & Tax. Privacyreglement.
Nieuws
Leestijd: 2 minuten Wie zijn bedrijf wil overdragen aan directe familieleden, zal een gezonde onderneming willen ‘doorgeven’. Nu veel ondernemingen in zwaar weer verkeren door de coronacrisis, lijkt een bedrijfsopvolging daarom geen logische stap. Hiermee zou je je geliefden opzadelen met…
24-07-2020
Arbeidsrecht blog
Leestijd: 5 minuten De Corona-crisis zal in veel sectoren onvermijdelijk lijden tot herstructurering of tot reorganisaties. In een aantal blogs zullen wij schetsen welke maatregelen een ondernemer (zelf) kan nemen. Als eerste komt aan bod het bedrijfseconomisch ontslag en het reorganisatieplan….
16-07-2020
Arbeidsrecht blog
Leestijd: 5 minuten Het afspiegelingsbeginsel is de voorgeschreven rekenwijze waarop een werkgever moet bepalen welke werknemers hij voor ontslag moet voordragen. Door het afspiegelingsbeginsel wordt het personeelsbestand zo ingekrompen dat de leeftijdsopbouw van werknemers (inclusief payrollers) binnen de categorie uitwisselbare functie…
16-07-2020
Siebert-Becker

Siebert & Becker is nu Haut Legal & Tax

Vanaf 3 maart 2020 gaat Siebert & Becker verder onder de naam HAUT Legal & Tax. 

HAUT Legal & Tax
HAUT Legal & Tax