Stappenplan ontslag statutair bestuurder

Gepubliceerd op: 30/04/2021

Nijverheidsweg 7
2102 LJ Heemstede
+31(0)23 – 531 0060

Hooghiemstraplein 167
3514 AZ Utrecht
088 20 60 600

info@hautlegal.nl

 
Haarlem

Kennemerplein 13D
2011 MH Haarlem
+31(0)23 – 531 0060

Leestijd: 3 minuten

Statutair bestuurders die ook werknemers zijn in de naamloze of besloten vennootschap kunnen ook worden ontslagen. In dit stappenplan zie je hoe dit te werk gaat.

Stap 1. Stel vast wie bevoegd is tot het ontslag van de statutair bestuurder

In de statuten van de vennootschap staat wie bevoegd is tot benoeming van de bestuurders van de rechtspersoon. Dat is de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) of de raad van commissarissen. Aan de hand van de statuten van de vennootschap moet worden nagegaan wie bevoegd is tot benoeming en daarmee het ontslag van de bestuurder. Meestal betreft dit de AvA. In dit stappenplan wordt daar ook van uitgegaan.

Stap 2. Roep de AvA bijeen

De hoofdregel is dat het bijeenroepen van een AvA geschiedt door het bestuur of door de raad van commissarissen van de vennootschap. In de statuten kan deze bevoegdheid ook aan anderen worden verleend. De wettelijke oproepingstermijn voor de NV is vijftien dagen en voor de BV acht dagen. Op grond van de statuten kan een andere oproepingstermijn gelden.

Enkele punten die van belang zijn in verband met het bijeenroepen van de AvA zijn onder meer de volgende:

  • De plaats van de vergadering moet conform de statuten van de desbetreffende vennootschappen zijn;
  • In de oproepingsbrief moet het onderwerp van de vergadering dus de voorgenomen ontslag) zijn aangegeven;
  • De adressering van de oproepingsbrief dient juist te zijn.

Stap 3. Roep het bestuur op en (als die er zijn) de commissarissen

De bestuurders en (als er een raad van commissarissen is) de commissarissen moeten voor de vergadering worden opgeroepen. De bestuurders en commissarissen hebben in de AvA als zodanig een ‘raadgevende stem’. De bestuurders en (als die er zijn) commissarissen moeten gelijktijdig met het bijeenroepen van de AvA, (zie stap 2) worden opgeroepen en in de gelegenheid worden gesteld hun advies te geven.

Gebeurt dit niet, dan is het besluit vernietigbaar.

Stap 4. Advies OR

Over het voorgenomen ontslag moet volgens de Wet op de Ondernemingsraad (WOR) aan de ondernemingsraad (OR) advies worden gevraagd. Er moet ten minste één overlegvergadering plaatsvinden. Het advies moet op een zodanig tijdstip gevraagd worden dat het van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit. Verder moet de OR van de beweegredenen voor het voorgenomen ontslag in kennis worden gesteld. Indien de WOR op dit punt niet wordt nageleefd kan dit de besluitvoering van de met ontslag bedreigde statutair bestuurder niet aantasten. Wel kan dit de verhouding met de OR onder druk zetten. De OR kan ook naar de rechter stappen.

Stap 5. De vergadering

Tijdens de AvA wordt de statutair bestuurder over het te nemen besluit gehoord. Het is raadzaam het besluit te laten bestaan uit een schorsing en het verbreken van zowel de vennootschapsrechtelijke als de arbeidsrechtelijke band.

Van de vergaderingen en de daar genomen besluiten moeten notulen worden opgemaakt, bij voorkeur door een derde. In die notulen moet worden weergegeven dat het besluit bestaat uit een schorsing en het verbreken van zowel de vennootschapsrechtelijke als de arbeidsrechtelijke band. Let op dat goed word aangegeven om welke vennootschap het gaat indien er meerdere zijn. Verder moet voorzien worden in een (tijdelijke) statutaire bestuurder van de vennootschap.

Stap 6. Uitvoering van het besluit

Op het moment dat de AvA het besluit heeft genomen tot schorsing/ontslag, dan moet aan de statutair bestuurder een schriftelijke kennisgeving (aangetekend en per gewone post) worden gedaan van de schorsing en het vennootschappelijke ontslag als statutair bestuurder (dat kan met onmiddellijke ingang). Zowel de schorsing als het ontslag moet worden ingeschreven in het Handelsregister.

Stap 7. Arbeidsrechtelijk traject

Niet alleen de vennootschapsrechtelijke band moet worden verbroken, maar ook de arbeidsrechtelijke band moet worden verbroken. De arbeidsovereenkomst moet derhalve worden beëindigd. Dit gebeurt direct na het genomen besluit door de AvA. Voor het ontslag is wel een redelijke ontslaggrond nodig. Al hoeft het ontslag niet vooraf worden getoetst door het UWV of de kantonrechter, het ontslag moet wel aan de geldende arbeidsrechtelijke ontslagregels voldoen. De arbeidsovereenkomst wordt vervolgens opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn.

Let op! Indien de statutair bestuurder zich voorafgaand aan een oproeping voor de desbetreffende vergadering ziek heeft gemeld, is een opzegverbod van toepassing. In dat geval moet een ontbindingsverzoek worden voorgelegd aan de rechtbank waar de vennootschap haar statutaire zetel heeft om te komen tot een beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Voor meer informatie neem contact op met de arbeidsrecht advocaten Maria Ok en Alexander Claus van HAUT Legal & Tax. Wij adviseren jou graag.

 

Interessant artikel?

Onze advocaten staan je graag bij! Vul je naam en telefoonnumer in en wij bellen z.s.m. terug.

Interessant artikel?

Deel dit artikel via onderstaande kanalen:
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Maria Ok

Advocaat sinds 2018, gespecialiseerd in arbeidsrecht en huurrecht.

Kom in contact
Door dit formulier te verzenden, ga je akkoord met de opslag én verwerking van jouw persoonsgegevens door HAUT Legal & Tax. Privacyreglement.
Expertisegebieden
Ondernemingen, aandeelhouders en bestuurder, Werkgever en werknemer
Leestijd: 4 minuten Startup Vaak is er binnen een Startup geen geld om werknemers te belonen of om nieuwe werknemers aan te trekken. Het beschikbare geld is namelijk simpelweg nodig voor de groei van de onderneming. Gelukkig bestaan er nog andere…
24-06-2021
Procederen
Leestijd: 3 minuten Procedure starten met steun Haut Legal Als een juridisch geschil niet meer met bemiddeling of onderhandelingen kan worden beslecht, omdat bijvoorbeeld partijen niet meer door één deur kunnen of omdat zij een zeker punt hebben bereikt waarop een principiële uitspraak van…
12-06-2021
Werkgever en werknemer
Leestijd: 2 minuten Inleiding Werkgevers verwerken persoonsgegevens van werknemers, denk hierbij aan salarisadministratie, personeelsdossiers etc. Sinds corona werkt een groot aantal werknemers thuis. Werkgevers willen daarom graag een oogje in het zeil houden. Voor werknemers kan dit ingrijpend zijn. Werkgevers zijn…
04-06-2021
Werkgever en werknemer
Leestijd: 3 minuten Nu de maatregelen zijn verzwaard en Nederland in lockdown is, heeft het kabinet per 21 januari 2021 het steunpakket voor banen en economie uitgebreid. Hieronder tref je een korte samenvatting aan over wat dit betekent voor de tijdelijke…
02-02-2021
Nieuws
Leestijd: < 1 minuut Steendam Transport B.V. Uitspraak: 31-03-2015 Curator: mr. J.C. Siebert Faillissementsnummer: 15/15/165F…
19-07-2015
Nieuws, Werkgevers & Werknemers
Leestijd: 2 minuten Per 1 januari 2012 is de vakantiewetgeving veranderd. Wat is er nou eigenlijk veranderd? De belangrijkste wijzigingen zijn dat voor de wettelijke vakantiedagen een (korte) vervaltermijn gaat gelden en dat voor de opbouw van (wettelijke) vakantiedagen geen onderscheid…
15-02-2012
Nieuws
Leestijd: 3 minuten Voor een werkgever die tenminste 20 werknemers wil ontslaan binnen 3 maanden wegens bedrijfseconomische redenen bevat de Wet melding collectie ontslag in artikel 3 lid 1 een meldplicht. De voorgenomen collectieve ontslagen dienen tijdig te worden gemeld aan de belanghebbende vakbonden…
15-02-2012
Nieuws
Leestijd: < 1 minuut Beste client, Wij zijn trots u als client te mogen bedienen. Met alle mogelijke zorg zullen we uw belangen zo goed mogelijk behartigen. Dat betekent dat we met u strijden voor het beste resultaat. Voor een up-to-date…
04-04-2012

MKB CONTINUÏTEITSSCAN

“HOE ZIET UW CONTINUÏTEIT ERUIT?”

Doe de gratis MKB continuïteitsscan! Voor de ene sector is Covid een zegen en voor de ander een drama. Laat onverlet dat door deze crisis er wellicht een nieuwe strategie gekozen moet worden. Welke kansen of bedreigingen heeft u? 

Siebert-Becker

Siebert & Becker is nu Haut Legal & Tax

Vanaf 3 maart 2020 gaat Siebert & Becker verder onder de naam HAUT Legal & Tax. 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten