Juridisch en fiscaal advies voor ondernemers met belastingschulden

De Belastingdienst heeft vergaande bevoegdheden om ondernemers met belastingschulden aan te pakken. Een betalingsregeling wordt in veel gevallen niet geaccepteerd. Ook wordt er al snel overgegaan tot het opleggen van boetes, beslaglegging en executieverkoop. De continuïteit van uw onderneming kan hierdoor in gevaar komen. Juridische en fiscale bijstand is dan ook van groot belang. Siebert & Becker Advocaten en Belastingkundigen is gespecialiseerd in het invorderingsrecht, belastingrecht en beslagrecht. Wij kunnen dan ook het volgende voor u betekenen.

Is de materiële belastingschuld juist?

Allereerst kunnen wij voor u controleren of de opgelegde aanslagen en eventueel opgelegde boetebeschikkingen juist zijn. Zonodig kunnen wij voor u bezwaar aantekenen of in beroep gaan.

Is een betalingsregeling mogelijk?

De invorderingswet en leidraad invordering geven richtlijnen aan de Belastingdienst. Aan deze richtlijnen moet de Belastingdienst zich houden. Enkele indicaties dat een betalingsregeling gerechtvaardigd is zijn:

  • betalingsproblemen zijn tijdelijk;
  • er kunnen zekerheden aangeboden worden;
  • nieuwe fiscale verplichtingen worden stipt nagekomen;
  • bedrijf is levensvatbaar;
  • gevolgen beslaglegging zijn onevenredig groot voor de ondernemer.

 

In veel gevallen wijst de Belastingdienst te snel een betalingsregeling af. Wij kunnen dan ook een juridisch onderbouwt verzoek om een betalingsregeling indienen bij de Belastingdienst. In het geval dat dit verzoek wordt afgewezen, is administratief beroep mogelijk bij de directeur van de Belastingdienst. In de meeste gevallen mag de Belastingdienst gedurende de behandeling van het administratief beroep niet overgaan tot beslaglegging en executoriale verkoop.

 

Beslaglegging en verkoop stopzetten door verzetprocedure

Op het moment dat Belastingdienst beslag heeft gelegd op uw goederen is het aangaan van gesprekken of onderhandelingen pas zinvol nadat u uw juridische rechten heeft veiliggesteld. Beslaglegging en een geplande verkoop kunnen grote gevolgen hebben voor u en uw onderneming. Wij kunnen voor u verzet aantekenen tegen de uitgevaardigde dwangbevelen en beslagleggingen. Deze procedure kan op formele of materiele gronden worden ingestoken, en in deze procedure kunnen wij voor uw belangen opkomen. Belangrijk gevolg van de verzetprocedure is dat de Belastingdienst op grond van artikel 17 Invorderingswet alle invorderingsmaatregelen dient op te schorten. Hierdoor zal de geplande verkoop op korte termijn niet doorgaan.

Er is geen termijn waarbinnen het verzet moet worden gedaan. De belastingschuldige treedt in een verzetprocedure op als eiser en de Belastingdienst als gedaagde. De verzetprocedure moet aanhangig worden gemaakt door middel van een dagvaarding en wordt gevoerd voor de rechtbank.

 

In de tussentijd kunt u verder gaan met het aflossen van de belastingschulden, in gesprek gaan met de Belastingdienst of proberen een financiering aan te trekken. Uiteindelijk zal de rechtbank beslissen of de Belastingdienst de beslaglegging en executoriale verkoop mag doorzetten.

 

Aantrekken financiering

Ook kunnen wij u ondersteunen en adviseren bij het aanvragen van een financiering bij uw gemeente op grond van het Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen. In veel gevallen is de Belastingdienst bereid in afwachting van deze financieringsaanvraag uitstel van betaling te verlenen.

De gemeente is in bepaalde gevallen bereid de belastingschuld geheel of gedeeltelijk over te nemen en u een financiering te verstrekken. Om te kunnen beoordelen of uw onderneming levensvatbaar is, zal de gemeente inzage willen verkrijgen in uw financiële positie. Er zullen dan ook bijvoorbeeld jaarrekeningen, aangiften inkomstenbelasting, polissen en jaaropgaven overlegd moeten worden.

Administratie en fiscale verplichtingen in de toekomst goed regelen

Tenslotte kunnen wij u ondersteunen bij het opzetten van een deugdelijke administratie en u voorzien van fiscale adviezen. Zo kunt u voorkomen dat in de toekomst nieuwe problemen ontstaan.

Bekijk ook: Fiscaal recht

 

Heeft u een juridisch probleem?

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op. Onze advocaten staan u graag te woord.

Gerelateerde artikelen

AKKOORD IN FAILLISSEMENT

Wanneer een faillissement wordt uitgesproken, heeft (het bestuur van) de gefailleerde de mogelijkheid om verzet of hoger beroep in te stellen om het faillissement ongedaan

Lees verder »

Heeft u een juridisch probleem?

Wij helpen u graag verder. Vul gerust onderstaan formulier in en wij bellen u z.s.m. terug. 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten