Juridisch en fiscaal advies voor ondernemers met belastingschulden

Gepubliceerd op: 02/04/2015

Nijverheidsweg 7
2102 LJ Heemstede
+31(0)23 – 531 0060

Haarlem

Kennemerplein 13D
2011 MH Haarlem
+31(0)23 – 531 0060

Utrecht

Hooghiemstraplein 167
3514 AZ Utrecht
+31(0)30 – 271 8844

info@hautlegal.nl

Leestijd: 3 minuten

De Belastingdienst heeft vergaande bevoegdheden om ondernemers met belastingschulden aan te pakken. Een betalingsregeling wordt in veel gevallen niet geaccepteerd. Ook wordt er al snel overgegaan tot het opleggen van boetes, beslaglegging en executieverkoop. De continuïteit van uw onderneming kan hierdoor in gevaar komen. Juridische en fiscale bijstand is dan ook van groot belang. Siebert & Becker Advocaten en Belastingkundigen is gespecialiseerd in het invorderingsrecht, belastingrecht en beslagrecht. Wij kunnen dan ook het volgende voor u betekenen.

 

Is de materiële belastingschuld juist?

Allereerst kunnen wij voor u controleren of de opgelegde aanslagen en eventueel opgelegde boetebeschikkingen juist zijn. Zonodig kunnen wij voor u bezwaar aantekenen of in beroep gaan.

 

Is een betalingsregeling mogelijk?

De invorderingswet en leidraad invordering geven richtlijnen aan de Belastingdienst. Aan deze richtlijnen moet de Belastingdienst zich houden. Enkele indicaties dat een betalingsregeling gerechtvaardigd is zijn:

  • betalingsproblemen zijn tijdelijk;
  • er kunnen zekerheden aangeboden worden;
  • nieuwe fiscale verplichtingen worden stipt nagekomen;
  • bedrijf is levensvatbaar;
  • gevolgen beslaglegging zijn onevenredig groot voor de ondernemer.

 

In veel gevallen wijst de Belastingdienst te snel een betalingsregeling af. Wij kunnen dan ook een juridisch onderbouwt verzoek om een betalingsregeling indienen bij de Belastingdienst. In het geval dat dit verzoek wordt afgewezen, is administratief beroep mogelijk bij de directeur van de Belastingdienst. In de meeste gevallen mag de Belastingdienst gedurende de behandeling van het administratief beroep niet overgaan tot beslaglegging en executoriale verkoop.

 

Beslaglegging en verkoop stopzetten door verzetprocedure

Op het moment dat Belastingdienst beslag heeft gelegd op uw goederen is het aangaan van gesprekken of onderhandelingen pas zinvol nadat u uw juridische rechten heeft veiliggesteld. Beslaglegging en een geplande verkoop kunnen grote gevolgen hebben voor u en uw onderneming. Wij kunnen voor u verzet aantekenen tegen de uitgevaardigde dwangbevelen en beslagleggingen. Deze procedure kan op formele of materiele gronden worden ingestoken, en in deze procedure kunnen wij voor uw belangen opkomen. Belangrijk gevolg van de verzetprocedure is dat de Belastingdienst op grond van artikel 17 Invorderingswet alle invorderingsmaatregelen dient op te schorten. Hierdoor zal de geplande verkoop op korte termijn niet doorgaan.

Er is geen termijn waarbinnen het verzet moet worden gedaan. De belastingschuldige treedt in een verzetprocedure op als eiser en de Belastingdienst als gedaagde. De verzetprocedure moet aanhangig worden gemaakt door middel van een dagvaarding en wordt gevoerd voor de rechtbank.

 

In de tussentijd kunt u verder gaan met het aflossen van de belastingschulden, in gesprek gaan met de Belastingdienst of proberen een financiering aan te trekken. Uiteindelijk zal de rechtbank beslissen of de Belastingdienst de beslaglegging en executoriale verkoop mag doorzetten.

 

Aantrekken financiering

Ook kunnen wij u ondersteunen en adviseren bij het aanvragen van een financiering bij uw gemeente op grond van het Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen. In veel gevallen is de Belastingdienst bereid in afwachting van deze financieringsaanvraag uitstel van betaling te verlenen.

De gemeente is in bepaalde gevallen bereid de belastingschuld geheel of gedeeltelijk over te nemen en u een financiering te verstrekken. Om te kunnen beoordelen of uw onderneming levensvatbaar is, zal de gemeente inzage willen verkrijgen in uw financiële positie. Er zullen dan ook bijvoorbeeld jaarrekeningen, aangiften inkomstenbelasting, polissen en jaaropgaven overlegd moeten worden.

 

Administratie en fiscale verplichtingen in de toekomst goed regelen

Tenslotte kunnen wij u ondersteunen bij het opzetten van een deugdelijke administratie en u voorzien van fiscale adviezen. Zo kunt u voorkomen dat in de toekomst nieuwe problemen ontstaan.

 

 

[dt_gap height=”10″][dt_call_to_action content_size=”normal” text_align=”left” background=”fancy” line=”true” style=”0″ animation=”right”]Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mr. Marinus van Zijtveld, (advocaat en fiscalist) op 023-5310060 of marinus@siebert-becker.nl.[/dt_call_to_action]

 

Interessant artikel?

Deel dit artikel via onderstaande kanalen:
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Wij zijn Haut Legal Tax

Ons team bestaat uit een groep mensen die blij worden van hun werk en ook gewoon graag lol hebben in hun werk. Wij zijn onszelf. Wij zijn ook eigenwijs en dat houdt ons scherp.

Kom in contact
Door dit formulier te verzenden, ga je akkoord met de opslag én verwerking van jouw persoonsgegevens door HAUT Legal & Tax. Privacyreglement.
Werkgever en werknemer
Leestijd: 2 minuten STAP staat voor Stimulans ArbeidsmarktPositie en vat het doel van de subsidie samen. Het STAP-budget wordt ingevoerd om werkenden de mogelijkheid te geven om scholing te volgen en zo te werken aan de eigen ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid,…
13-04-2021
Ondernemingen, aandeelhouders en bestuurder
Leestijd: 3 minuten Het komt helaas wel eens voor dat een klant een factuur onbetaald laat en vervolgens (wegens gebrek aan baten) zonder nadere berichtgeving de onderneming ontbindt, waardoor deze ophoudt te bestaan. Dit betekent echter lang niet altijd dat de…
10-04-2021
Teruggebeld worden na werktijd?
Siebert-Becker

Siebert & Becker is nu Haut Legal & Tax

Vanaf 3 maart 2020 gaat Siebert & Becker verder onder de naam HAUT Legal & Tax. 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten